31 12 Gradsko veće Štampa
utorak, 31 decembar 2019 18:28

Održana 190. sednica

Gradskog veća

 

 

 

Na nedavno održanoj 190 sednici Gradskog veća Grada Sombora, kojom je predsedavala gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović, članovi veća razmotrili su i odlučili o 8 tačaka dnevnog reda.

Između ostalog usvojen je nacrt Odluke o pokretanju postupka javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Sombora kao i predlog rešenja o imenovanju stručnog tima za realizaciju ovog projekta. Usvojen je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na  plan i program rada centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Sombor za 2020. godinu i  Plan javnih nabavki za 2020. godinu grada Sombora.

Članovi veća usvojili su i predlog zaključka za usvajanje kriterijuma i utvrđivanje teksta konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2020. godini. U  skladu sa odredbama Zakona o javnom informisanju i medijima i Pravilnikom o sufinansiranju projekata za  ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, usvojeni su Kriterijumi za dodelu sredstava budžeta grada Sombora namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, a prema potrebama lokalne samouprave i u skladu sa tim specifični kriterijumi za ocenu konkursnih prijava, kao i broj članova komisije.

Iznos sredstava koji će biti na raspolaganju za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u 2020. godini je 16.000.000,00 dinara a na konkursu će moći  učestvovati: Izdavač medija čiji je medij upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji grada Sombora; Pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji grada Sombora.