27 12 Opšta bolnica Sombor Štampa
subota, 28 decembar 2019 09:38

Izdvojena finansijska sredstva

za isplatu solidarne pomoći

za rođenje deteta zaposlenima

 

 

 

Dragan Rastović, v.d. direktor Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor i menadžment bolnice uspeli su da obezbede i izdvoje finansijska sredstva za isplatu solidarne pomoći za rođenje deteta zaposlenima.

Kako je Kolektivnim ugovorom kod Opšte bolnice „Dr Radivoj Simonović“ Sombor propisano da zaposleni ima pravo na solidarnu pomoć u slučaju rođenja deteta u visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji, prema poslednjem objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistika, a Ugovorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2019. godinu, koji je Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor zaključila sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje Filijala Sombor, nisu predviđena posebna sredstava za ovu namenu, Opšta bolnica „Dr Radivoj Simonović“ Sombor zatražila je autentično tumačenje Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora pri Ministarstvu zdravlja, te je isplata izvršena u skladu sa dobijenim tumačenjem