09 01 Ministarstvo odbrane RS Štampa
četvrtak, 09 januar 2020 15:39

Zakonska obaveza -

uveđenje u vojnu evidenciju

 

 

 

Ministarstvo odbrane Republike Srbije, na osnovu člana 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi, poziva lica muškog pola rođena 2002. godine da ispune svoju zakonsku obavezu i uvedu se u vojnu evidenciju.

Obavezi uvođenja u vojnu evidenciju podležu i lica muškog pola starijih godišta, rođena od 1990. do 2001. godine, koja iz bilo kojih razloga nisu uvedena u evidenciju vojnih obveznika.

Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu može se izvršiti u Centru Ministarstva odbrane Sombor ili opštinskoj kancelariji Centra Ministarstava Odbrane, a prema mestu prebivališta lica, u periodu od 13. januara do 28. februara 2020. godine i to:

- U Centru Ministarstva odbrane Sombor, svaki radnim danom od 9 do 15 časova
- U Opštinskoj kancelariji Apatin, ponedeljkom od 9 do 15 časova
- U Opštinskoj kancelariji Odžaci, utorkom od 9 do 15 časova
- U Opštinskoj kancelariji Kula, sredom, od 9 do 15 časova

Lica koja se uvode u vojnu evidenciju treba da ponesu ličnu kartu na uvid. Ukoliko ne poseduju ličnu kartu, na uvid treba poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.

Lica koja borave u inostranstvu dužna su da se, radi uvođenja u vojnu evidenciju, jave nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.