08 01 Gradska uprava Štampa
sreda, 08 januar 2020 15:58

„Otvoreni dan“ u

MZ Bački Breg

 

Prvog vikenda u januaru, u okviru akcije „Otvoreni dan“, gradonačelnica grada Sombora Dušanka Golubović sa timom saradnika, u prostorijama Mesne zajednice Bački Breg, primila je građane koji su želeli da razgovaraju sa njom i iznesu joj svoje probleme, zahteve, predloge kao i nedoumice koje se odnose na svakodnevni život u Bačkom Bregu.

I ovog puta, na sastanak sa gradonačelnicom  odazvao se veliki broj zainteresovanih sugrađana. Veliki broj pitanja se odnosio na komunalnu oblast, uglavnom na atmosfersku kanalizaciju, održavanje puteva, rasvete u pojedinim delovima mesne zajednice, problema napuštenih i ruševnih kuća koje ugrožavaju bezbednost prolaznika, što može da se reši samo kaznenom politikom prema vlasnicima takvih objekata.

Jedan od problema koji su istakli pojedini građani je finansiranje funkcionisanja Dobrovoljnog vatrogasnog društva koje u ovom selu ima dugogodišnju pozitivnu praksu i iskustvo, ali u poslednjih nekoliko godina ometajući faktor je kvar sirene za uzbunjivanje za koju je na sastanku obećano iznalaženje modela za najhitniju popravku i stavljanje u funkciju.

Gradonačelnica Sombora je istakla da je po pitanju finansiranja DVDa bilo dosta problema i da društva moraju ispuniti uslove, te uključiti se u novi Savez kako bi grad mogao da pomogne po pitanju finansiranja. Gradonačelnica je istakla da će ove godine obići sva vatrogasna društva kako bi se videlo u kakvom su stanju i na koji način im se može sistemski i u skladu sa pravilima pružiti podrška.

Sastanku su prisustvovali i Helena Roksandić Musulin, načelnica Gradske uprave grada Sombora, Miroslav Kovačić, gradski većnik zadužen za komunalnu oblast, Goran Nonković, direktor Javno komunalnog preduzeća „Prostor“ Sombor, Jasmina Bobić direktorica Javno komunalnog preduzeća „Vodokanal“ Sombor, Slavica Pest zamenik direktora Javnog preduzeća „Vodovod Bezdan“ i Rosana Krstić, načelnica odeljenja za komunalne delatnosti, imovinsko-pravne i stambene poslove grada Sombora.